Вакансії

Наказом ректора Національної академії від 27 листопада 2019 року №1025-АГ, скасовано конкурс на посаду доцента та старшого викладача кафедри прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону.

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з 22.11.2019 року по 21.12.2019 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад  науково-педагогічного складу:

– доцента кафедри прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону – 1 посада;

– старшого викладача кафедри прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону – 1 посада;

– викладача кафедри прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону – 1 ставка

Вимоги до кандидата: громадянство України, повна вища освіта відповідного напряму підготовки, стаж  педагогічної роботи за фахом, наявність відповідного  наукового ступеня доктора (кандидата) наук та вченого звання професора (доцента), вільне володіння державною мовою.

До заяви на ім’я ректора академії додаються такі документи:

особовий листок з обліку кадрів, копія диплома про освіту, копія атестата про науковий ступінь та вчене звання, копія паспорта.

Документи приймаються з 22.11.2019 року по 21.12.2019 року за адресою: 29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділ кадрів), тел. (0382)795911