Вакансії

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового складу з 31.08.2021 року по 30.09.2021 року:

– викладача кафедри адміністративної діяльності факультету правоохоронної діяльності, за рахунок штатного розпису – 0,6 ставки, що комплектується  працівником;

– старшого викладача кафедри іноземних мов факультету забезпечення оперативно-службової діяльності, за рахунок штатного розпису – 1 ставка, що комплектується  працівником;

– викладача кафедри іноземних мов факультету забезпечення оперативно-службової діяльності, за рахунок штатного розпису – 1 ставка, що комплектується  працівником;

– викладача кафедри іноземних мов факультету забезпечення оперативно-службової діяльності – 1 ставка, що комплектується  працівником;

– старшого викладача кафедри військової підготовки, за рахунок штатного розпису – 0,1 ставки, що комплектується працівником.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

– заяву про участь у конкурсі;

– особовий листок;

– копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;

– копію трудової книжки (за наявності);

– копії документів про вищу освіту, за потреби – копії документів, що підтверджують наявність наукового ступеня та вченого звання;

– письмову згоду на збирання та обробку персональних даних;

– список наукових праць (винаходів), документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва) (за наявності).

Вимоги до кандидатів на посаду:

Старший викладач:

– другий (магістерський) рівень вищої освіти, практичний досвід має складати не менше 1 року на посаді викладача або не менше 5 років на посадах за профілем кафедри;

Викладач:

– другий (магістерський) рівень вищої освіти, практичний досвід має складати не менше 2 років на посадах за профілем кафедр у разі відсутності кваліфікації викладача.

Документи приймаються з 31.08.2021 року по 30.09.2021  року за адресою: 29003, м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділення контролю та документального забезпечення), тел. (0382)-724875, е-mail: nadpsu@dpsu.gov.ua.

 

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукового та науково-педагогічного складу з 10.09.2021 року по 09.10.2021 року:

– начальника кафедри прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів – 1 посада, що комплектується  військовослужбовцем (обирається строком на 5 років);

– професора кафедри прикордонної служби факультету безпеки державного кордону – 1 посада, що комплектується  військовослужбовцем (обирається строком на 3 роки).

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

1) особи офіцерського складу Держприкордонслужби (крім Національної академії Держприкордонслужби):

– рапорт про участь у конкурсі;

– біографічну довідку;

– особову картку встановленого зразка (послужний список);

– копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;

– копію трудової книжки (за наявності);

– копії документів про вищу освіту, за потреби – копії документів, що підтверджують наявність наукового ступеня та вченого звання;

– письмову згоду на збирання та обробку персональних даних;

– список наукових праць (винаходів), документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва) (за наявності);

2) особи, які проходять військову службу (працюють) у Національній академії Держприкордонслужби, подають рапорт (заяву) та, за наявності, список наукових праць (винаходів), звіт про науково-педагогічну (наукову) діяльність.

Вимоги до кандидатів:

  1. Начальник кафедри прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів:

– науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри не нижче оперативно-тактичного рівня військової освіти, вислугу років (стаж роботи) на посадах наукових або науково-педагогічних працівників не менше 3 років або особи, досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах охорони державного кордону, регіональних управлінь, Національної академії Держприкордонслужби, Адміністрації Держприкордонслужби не менше 5 років.

  1. Професор кафедри прикордонної служби факультету безпеки державного кордону:

– науковий ступінь та/або вчене звання, військову освіту не нижче оперативно-тактичного рівня, стаж науково-педагогічної діяльності має складати не менше 3 років, практичний досвід має складати не менше 1 року на посаді доцента.

Документи приймаються з 10.09.2021 року по 09.10.2021 року за адресою: 29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділ кадрів), тел. (0382) 72-48-75, е-mail: nadpsu@dpsu.gov.ua.