Вакансії

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукового та науково-педагогічного складу з 23.07.2021 року по 22.08.2021 року:

– заступника начальника кафедри прикордонної служби факультету безпеки державного кордону – 1 посада, що комплектується  військовослужбовцем (обирається строком на 3 роки).

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

1) особи офіцерського складу Держприкордонслужби (крім Національної академії Держприкордонслужби):

– рапорт про участь у конкурсі;

– біографічну довідку;

– особову картку встановленого зразка (послужний список);

– копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;

– копію трудової книжки (за наявності);

– копії документів про вищу освіту, за потреби – копії документів, що підтверджують наявність наукового ступеня та вченого звання;

– письмову згоду на збирання та обробку персональних даних;

– список наукових праць (винаходів), документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва) (за наявності);

2) особи, які проходять військову службу (працюють) у Національній академії Держприкордонслужби, подають рапорт (заяву) та, за наявності, список наукових праць (винаходів), звіт про науково-педагогічну (наукову) діяльність.

Вимоги до кандидатів:

Заступник начальника кафедри прикордонної служби:

– науковий ступінь та/або вчене звання не нижче оперативно-тактичного рівня військової освіти або особи, у яких досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах охорони державного кордону, регіональних управлінь, Національної академії, Адміністрації Держприкордонслужби України не менше 5 років.

Документи приймаються з 23.07.2021 року по 22.08.2021 року за адресою: 29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділ кадрів), тел. (0382) 72-48-75, е-mail: nadpsu@dpsu.gov.ua

 

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового складу з 02.08.2021 року по 01.09.2021 року:

– провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії дослідження проблем юридичного та організаційного забезпечення діяльності Держприкордонслужби України науково-дослідного відділу – 0,25 ставки, що комплектується  працівником.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

– заяву про участь у конкурсі;

– особовий листок;

– копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;

– копію трудової книжки (за наявності);

– копії документів про вищу освіту, за потреби – копії документів, що підтверджують наявність наукового ступеня та вченого звання;

– письмову згоду на збирання та обробку персональних даних;

– список наукових праць (винаходів), документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва) (за наявності).

Вимоги до кандидатів на посаду:

– третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, наявність наукового ступеня доктора  наук або доктора філософії (кандидат наук) та вченого звання професор (старший дослідник,доцент), досвід роботи на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше 5 років, загальна кількість публікацій не менше 5 за останні 5 років (з них в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або WoS не менше однієї).

Документи приймаються з 02.08.2021 року по 01.09.2021  року за адресою: 29003, м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділення контролю та документального забезпечення), тел. (0382)-724875, е-mail: nadpsu@dpsu.gov.ua