Вакансії

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з 19.05.2020 року по 18.06.2020 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад  науково-педагогічного складу:

– професора кафедри спеціальних дисциплін факультету правоохоронної діяльності – 1 посада;

– старшого викладача кафедри спеціальних дисциплін факультету правоохоронної діяльності – 1 посада.

Вимоги до кандидата: громадянство України, повна вища освіта відповідного напряму підготовки, стаж  педагогічної роботи за фахом, наявність відповідного  наукового ступеня доктора (кандидата) наук та вченого звання професора (доцента), вільне володіння державною мовою.

До заяви на ім’я ректора академії додаються такі документи:

особовий листок з обліку кадрів, копія диплома про освіту, копія атестата про науковий ступінь та вчене звання, копія паспорта.

Документи приймаються з 19.05.2020 року по 18.06.2020 року за адресою: 29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділ кадрів), тел. (0382)795911


Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукового та науково-педагогічного складу з 15.06.2020 року по 14.07.2020 року:

– викладача кафедри прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону – 2 посади військовослужбовця;

– старшого наукового співробітника відділення підготовки науково-педагогічних кадрів вищої категорії відділу організації освітньо-наукової діяльності – 1 ставка.

Вимоги до кандидата: громадянство України, вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від посади, науковий ступінь та/або вчене звання з відповідного наукового напряму, досвід науково-педагогічної, наукової, науково-організаційної, практичної або іншої діяльності, наявність навчально-методичних та/або наукових праць, опублікованих у фахових виданнях, володіння державною мовою.

До заяви на ім’я ректора академії додаються такі документи: особовий листок з обліку кадрів, копія диплома про освіту, копія атестата про науковий ступінь та вчене звання, копія паспорта.

Документи приймаються за адресою:

29000 м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділ кадрів), тел. (0382)795911.