Вакансії

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького оголошує конкурс на заміщення вакантних посад  наукового та науково-педагогічного складу:

1) з 16.12.2019 року по 15.01.2020 року :

– начальника кафедри (завідувача кафедри) прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів – 1 посада;

– професора кафедри прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів – 1 ставка;

– професора кафедри національної безпеки (сфера прикордонної діяльності) та управління факультету підготовки керівних кадрів – 1 ставка.

 

2) з 17.12.2019 року по 16.01.2020 року :

– начальника кафедри (завідувача кафедри) англійської мови факультету іноземних мов і гуманітарних дисциплін – 1 посада;

– начальника кафедри (завідувача кафедри) німецької та другої іноземної мови факультету іноземних мов і гуманітарних дисциплін – 1 посада;

– старшого викладача кафедри логістики інженерно-технічного факультету – 1 посада;

– викладача кафедри прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону – 1 посада;

– доцента кафедри логістики інженерно-технічного факультету – 0,3 ставки;

– викладача кафедри логістики інженерно-технічного факультету – 0,3 ставки;

– доцента кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін факультету іноземних мов і гуманітарних дисциплін – 0,25 ставки.

3) з 27.12.2019 року по 26.01.2020 року:

– професора кафедри прикордонного контролю факультету охорони та захисту державного кордону – 1 посада;

– викладача кафедри зв’язку, автоматизації та кібербезпеки інженерно-технічного факультету – 1 посада

Вимоги до кандидата: громадянство України, вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від посади, науковий ступінь та/або вчене звання з відповідного наукового напряму, досвід науково-педагогічної, наукової, науково-організаційної, практичної або іншої діяльності, наявність навчально-методичних та/або наукових праць, опублікованих у фахових виданнях, володіння державною мовою.

До заяви на ім’я ректора академії додаються такі документи: особовий листок з обліку кадрів, копія диплома про освіту, копія атестата про науковий ступінь та вчене звання, копія паспорта.

Документи приймаються за адресою:

29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділ кадрів), тел. (0382)795911.