Вакансії

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з 11.12.2018 року по 20.12.2018 оголошує конкурс на заміщення вакантних посад  науково-педагогічного складу:

– професора кафедри оперативного мистецтва факультету підготовки керівних кадрів – 1 посада;

– старшого викладача кафедри оперативного мистецтва факультету підготовки керівних кадрів – 1 посада;

– старшого викладача кафедри прикордонного контролю  факультету охорони та захисту державного кордону – 1 посада;

– викладача кафедри загальнонаукових дисциплін інженерно-технічного факультету – 0,5 ставки;

– старшого наукового співробітника відділення організації наукових досліджень науково-дослідного відділу – 0,5 ставки.

Вимоги до кандидата: громадянство України, повна вища освіта відповідного напряму підготовки, стаж  педагогічної роботи за фахом, наявність відповідного  наукового ступеня доктора (кандидата) наук та вченого звання професора (доцента), вільне володіння державною мовою.

До заяви на ім’я ректора академії додаються такі документи:

особовий листок з обліку кадрів, копія диплома про освіту, копія атестата про науковий ступінь та вчене звання, копія паспорта.

Документи приймаються з 11.12.2018 року по 20.12.2018 року за адресою: 29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділ кадрів), тел. (0382)795911

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з 13.12.2018 року по 20.12.2018 оголошує конкурс на заміщення вакантних посад  науково-педагогічного складу:

– доцента кафедри загальновійськових дисциплін факультету охорони та захисту державного кордону – 1 посада;

– викладач кафедри управління оперативно-розшуковою діяльністю – 1 ставка;

Вимоги до кандидата: громадянство України, повна вища освіта відповідного напряму підготовки, стаж  педагогічної роботи за фахом, наявність відповідного  наукового ступеня доктора (кандидата) наук та вченого звання професора (доцента), вільне володіння державною мовою.

До заяви на ім’я ректора академії додаються такі документи:

особовий листок з обліку кадрів, копія диплома про освіту, копія атестата про науковий ступінь та вчене звання, копія паспорта.

Документи приймаються з 13.12.2018 року по 20.12.2018 року за адресою: 29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділ кадрів), тел. (0382)795911