Вакансії

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукового та науково-педагогічного складу з 01.09.2020 року по 30.09.2020 року:

– заступник начальника кафедри  транспортних засобів та  інженерного забезпечення охорони державного кордону факультету забезпечення оперативно – 1 посада військовослужбовця;

– доцент кафедри іноземних мов факультету забезпечення оперативно-службової діяльності – 1 посада військовослужбовця;

– старший викладач кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності – 1 посада військовослужбовця;

– викладач кафедри телекомунікаційних та інформаційних систем факультету забезпечення оперативно-службової діяльності – 1 посада військовослужбовця;

– викладач кафедри загальновійськових дисциплін факультету безпеки державного кордону – 1 посада військовослужбовця.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

1) особи офіцерського складу Держприкордонслужби (крім Національної академії Держприкордонслужби):

– рапорт про участь у конкурсі;

– біографічну довідку;

– особову картку встановленого зразка (послужний список);

– копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;

– копію трудової книжки (за наявності);

– копії документів про вищу освіту, за потреби – копії документів, що підтверджують наявність наукового ступеня та вченого звання;

– письмову згоду на збирання та обробку персональних даних;

– список наукових праць (винаходів), документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва) (за наявності).

2) особи, які проходять військову службу (працюють) у Національній академії Держприкордонслужби, подають рапорт (заяву) та, за наявності, список наукових праць (винаходів), звіт про науково-педагогічну (наукову) діяльність.

Вимоги до кандидатів на посади:

  1. Заступник начальника кафедри:

– науковий ступінь або вчене звання, військову освіту не нижче оперативно-тактичного рівня та/або особи, у яких досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах охорони державного кордону, регіональних управлінь, Національної академії, Адміністрації Держприкордонслужби України не менше 3 років.

  1. Доцент кафедри:

– науковий ступінь або вчене звання, другий (магістерський) рівень вищої освіти.

  1. Старший викладач та викладач кафедри:

– другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Документи приймаються з 01.09.2020 року по 30.09.2020 року за адресою: 29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділ кадрів), тел. (0382) 795911, е-mail: nadpsu@dpsu.gov.ua.