Вакансії

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з 15.04.2019 року по 14.05.2019 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад  науково-педагогічного складу:

– професора кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін інженерно-технічного факультету – 1 ставка;

– доцента кафедри прикордонного контролю факультету охорони та захисту державного кордону – 1 посада;

– доцента кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки факультету охорони та захисту державного кордону – 2 посади;

– старшого викладача кафедри управління оперативно – розшуковою діяльністю факультету правоохоронної діяльності – 1 посада;

– старшого викладача кафедри телекомунікацій та радіотехніки інженерно-технічного факультету – 1 ставка;

– викладача кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки факультету охорони та захисту державного кордону – 1 посада;

– асистента кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки факультету охорони та захисту державного кордону – 1 посада.

Вимоги до кандидата: громадянство України, повна вища освіта відповідного напряму підготовки, стаж  педагогічної роботи за фахом, наявність відповідного  наукового ступеня доктора (кандидата) наук та вченого звання професора (доцента), вільне володіння державною мовою.

До заяви на ім’я ректора академії додаються такі документи:

особовий листок з обліку кадрів, копія диплома про освіту, копія атестата про науковий ступінь та вчене звання, копія паспорта.

Документи приймаються впродовж місяця з дня опублікування оголошення за адресою: 29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділ кадрів), тел. (0382)795911