Вакансії

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

з 18.01.2019 року по 17.02.2019 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад  науково-педагогічного складу:

– старшого викладача кафедри оперативного мистецтва факультету підготовки керівних кадрів – 1 посада;

– викладача кафедри оперативного мистецтва факультету підготовки керівних кадрів – 1 посада;

– викладача кафедри прикордонного контролю  факультету охорони та захисту державного кордону – 1 посада;

– професора кафедри логістики інженерно-технічного факультету – 1 посада;

– викладача кафедри зв’язку, автоматизації та кібербезпеки інженерно-технічного факультету –  1 посада;

– доцента кафедри теорії, історії держави і права та приватноправових дисциплін факультету правоохоронної діяльності – 1 ставка;

– викладача кафедри військової підготовки – 0,7 ставки.

з 05.02.2019 року по 06.03.2019 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад  науково-педагогічного складу:

– провідного наукового співробітника відділення організації наукових досліджень науково-дослідного відділу – 1 ставка;

– старшого наукового співробітника відділення організації наукових досліджень науково-дослідного відділу – 0,5 ставки;

– старшого наукового співробітника відділення підготовки науково-педагогічних кадрів вищої категорії науково-дослідного відділу – 1 ставка;

– доцента кафедри оперативного мистецтва – 1 посада;

– старшого викладача кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права – 1 посада;

– доцента кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного        права, за рахунок штатного розпису – 0,5 ставки.

Вимоги до кандидата: громадянство України, повна вища освіта відповідного напряму підготовки, стаж  педагогічної роботи за фахом, наявність відповідного  наукового ступеня доктора (кандидата) наук та вченого звання професора (доцента), вільне володіння державною мовою.

До заяви на ім’я ректора академії додаються такі документи:

особовий листок з обліку кадрів, копія диплома про освіту, копія атестата про науковий ступінь та вчене звання, копія паспорта.

Документи приймаються впродовж місяця з дня опублікування оголошення за адресою: 29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділ кадрів), тел. (0382)795911