Відбулось чергове засідання вченої ради Національній академії

Напередодні, в Національній академії Держприкордонслужби України відбулося чергове засідання вченої ради вишу.

На засіданні було розглянуто питання щодо обрання на посади науково-педагогічного складу, затвердження тем дисертаційних досліджень та індивідуальних планів підготовки ад’юнктів і здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, затвердження індивідуальних планів наукової роботи докторантів, проведення попередньої експертизи дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії та затвердження складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії.

Також, вчена рада академії затвердила «Положення про наукові школи Національної академії Державної прикордонної служби України», яким визначено поняття, види діяльності, шляхи розвитку, завдання наукової школи та види її доробок, кваліфікаційні ознаки та порядок реєстрації та атестації наукової школи.

За результатом розгляду питання про видання літератури вченою радою було рекомендовано до видання навчальні посібники провідних науковців та викладачів академії, зокрема «Information and computer technologies» (Інформаційні та комп’ютерні технології), «Практичний курс німецької мови (для 4 курсу)», «Основи послідовного перекладу», «Практикум з англійської мови для професійних потреб», а також монографія «Управління в сфері охорони та захисту державного кордону України (адміністративно-правовий аспект)».

Окрім того, під час засідання, відповідно до рішень Атестаційних колегій МОН, були вручені атестати доцентів науково-педагогічному складу академії та прийнято рішення про видачу дипломів докторів філософії відповідно до раніше затверджених МОН рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора філософії.