Відділ дистанційних технологій підвищення кваліфікації

У Державній прикордонній службі України реалізується загальноєвропейський принцип «Освіта впродовж життя», тому під час проходження служби здійснюється освітній супровід професійної діяльності персоналу Служби. Одним з варіантів вирішення даного завдання є активне використання можливостей дистанційного навчання персоналу відомства, яке довело своє значення і необхідність на всіх рівнях системи професійної підготовки, підвищення кваліфікації та навчання особового складу Служби.

Координується вирішення даного завдання відділом дистанційних технологій підвищення кваліфікації, який є структурним підрозділом Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького.

З метою застосування технологій дистанційного навчання в освітньому процесі Національної академії та Служби налаштовано серверну платформу, Веб-портал дистанційного навчання  з необхідними навчальними, інформаційними  та довідковими ресурсами, реєстраційною формою та налаштовано систему управління курсами Moodle. Безперебійне цілодобове функціонування даного ресурсу дає можливість військовослужбовцям підвищувати свій професійний рівень без відриву від виконання службових обов’язків.

Основним завданням відділу є:

використання сучасних інноваційних технологій в освітньому процесі;

розширення доступу учасників до якісного навчання за відповідними програмами;

реалізація дистанційного навчання в системі професійної підготовки та підвищення кваліфікації особового складу;

координація роботи з питань підготовки дистанційних курсів та надання технічного супроводу навчання слухачів;

консультативна та технічна підтримка традиційного навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання;

адміністрування веб-ресурсу дистанційного навчання;

співпраця з установами, вищими навчальними закладами, інститутами післядипломної педагогічної освіти щодо розвитку дистанційної освіти.

 

Очолює відділ дистанційних технологій полковник Сергій Хом’як