Відділ дистанційних технологій підвищення кваліфікації

Начальник відділу дистанційних технологій підвищення кваліфікації, полковник Сергій ХОМ’ЯК

У Державній прикордонній службі України реалізується загальноєвропейський принцип «Освіта впродовж життя», тому під час проходження служби здійснюється освітній супровід професійної діяльності персоналу Служби. Одним з варіантів вирішення даного завдання є активне використання можливостей дистанційного навчання персоналу відомства, яке довело своє значення і необхідність на всіх рівнях системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації особового складу Служби.

Координується вирішення даного завдання відділом дистанційних технологій підвищення кваліфікації, який є структурним підрозділом Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького.

Основним завданням відділу є:

реалізація дистанційного навчання в системі професійної підготовки та підвищення кваліфікації особового складу Державної прикордонної служби України;

використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі Національної академії.

Для цього розроблено та налаштовано серверну платформу, Веб-портал дистанційного навчання  з необхідними навчальними, інформаційними  та довідковими ресурсами, реєстраційною формою та налаштовано систему управління курсами Moodle. Безперебійне цілодобове функціонування даного ресурсу дає можливість військовослужбовцям підвищувати свій професійний рівень без відриву від виконання службових обов’язків.