Вітаємо редакційну колегію і авторів журналу «Law & Border».

Журнал «Law & Border» включено до категорії «Б». У 2023 р. було започатковано видання наукового он-лайн журналу відкритого доступу «Law & Border», в якому публікуються результати наукових досліджень у сфері транскордонних проблем права, безпеки та правоохоронної діяльності.
Зростання значущості таких проблем актуалізує необхідність проведення відповідних досліджень у науковій колаборації із закордонними вченими та публікації їх результатів в Україні. Редакційна політика журналу спрямована на створення інформативної інтердисциплінарної наукової платформи для дискусії науковців і практиків у зазначеній сфері.
Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 20.12.2023 № 1543 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність». Це є одним з підтверджень саме такого розвитку видання, що дозволить йому зайняти своє унікальне місце серед авторитетних професійних наукових журналів.
Вітаємо редакційну колегію і авторів журналу «Law & Border».

Посилання на журнал